GIẢI PHÁP

tái cấu trúc dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

HIỆN TRẠNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA HIỆN NAY

98% Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam gặp phải tình trạng:


1. Thiếu chiến lược:

 • Hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam đều chưa có chiến lược kinh doanh cụ thể, hoặc có nhưng không rõ ràng.
 • Ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên chưa thiết lập được tầm nhìn chiến lược hoặc không cùng nhau hướng đến cùng một mục tiêu chung.

2. Khó khăn về nguồn vốn:

Vấn đề mà hầu hết mà các doanh nghiệp đều gặp phải là thiếu vốn, mất cân đối về nguồn vốn, sử dụng vốn sai mục đích dẫn đến việc hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả.


3. Khó khăn về nguồn nhân lực:

 • Đối với một số các doanh nghiệp, vốn không hoàn toàn là yếu tố quyết định mà cốt lõi của nó chính là nhân sự trong doanh nghiệp.
 • Việc sắp xếp công việc cho nhân sự không hợp lý dẫn đến hiệu quả công việc không cao, có thể dẫn đến chiến lược của công ty không đi đúng hướng.

4. Khó khăn về quy trình, công cụ quản lý, quản trị:

Các mảng kinh doanh của hầu hết các công ty đều vận hành rời rạc, chủ doanh nghiệp rất khó thu thập thông tin quản trị chính xác và kịp thời. Trong quá trình phát triển, các công ty không xây dựng các hệ thống và quy trình hoạt động phù hợp dẫn đến chi phí hoạt động cao nhưng không hiệu quả.

LỢI ÍCH SAU KHI TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

 • Chiến lược và định hướng phát triển rõ ràng
 • Cấu trúc nguồn vốn được sắp xếp lại theo hướng
 • Tối ưu chi phí hoạt động
 • Tăng lượng tiền mặt
 • Quản trị dòng tiền tập trung và hiệu quả
 • Nâng cao khả năng sinh lợi từ danh mục đầu tư đã được sắp xếp lại theo thứ tự ưu tiên
 • Giúp chủ doanh nghiệp kiểm soát và quản lý, quản trị công ty
 • Hệ thống thông tin quản lý giúp nâng cao hiệu quả ra quyết định
 • Tổ chức nhân sự tốt hơn, nâng cao hiệu quả lãnh đạo và khích lệ nhân viên, giữ được nhân tài.
 • Tăng trưởng tốt và bền vững.

nội dung

Phân chia doanh nghiệp phù hợp với từng gói tái cấu trúc

1. Tư vấn tái cấu trúc chiến lược

 • Hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt lại thế mạnh, điểm yếu và tận dụng những cơ hội hiện tại và né tránh những thách thức thông qua dữ liệu phân tích ngành nghề đang kinh doanh.
 • Tư vấn sắp xếp lại lại thứ tự ưu tiên của danh mục đầu tư để hoạt động hiệu quả và tối ưu hơn
 • Hỗ trợ xây dựng chiến lược kinh doanh ngắn hạn 

2. Tư vấn tái cấu trúc tài chính

 • Cơ cấu lại nguồn vốn nếu doanh nghiệp mất cân đối vốn
 • Tập trung quản trị tiền mặt và xây dựng hệ thống báo cáo quản trị.
 • Kiểm soát và tối ưu các loại chi phí
 • Hỗ trợ xây dựng hạn mức tín dụng - Rà soát hiệu quả kinh doanh hiện tại
 • Xây dựng chính sách bán hàng, mua hàng phù hợp với từng NCC, KH

3. Tư vấn tái cấu trúc về nhân sự

 • Rà soát, đánh giá bộ máy nhân sự
 • Phương án tái cấu trúc bộ máy nhân sự trong giai đoạn khủng hoảng
 • Chính sách đối với nhân sự trong từng viễn cảnh của dịch bệnh
 • Hoàn thiện các quy trình tuyển dụng nhân sự, khen thưởng, thi đua, cải tiến.
 • Tư vấn phương pháp đánh giá hiệu suất lao động của nhân sự

4. Tư vấn tái cấu trúc quy trình

 • Rà soát lại bộ máy tổ chức
 • Rà soát và đánh giá các quy trình đang áp dụng
 • Hỗ trợ thiết lập quy trình quản lý, quản trị cho từng bộ phận
 • Hỗ trợ thiết lập các mẫu biểu quản lý quản trị 

5. Tư vấn tái cấu trúc công nghệ

 • Rà soát các yếu tố công nghệ đang áp dụng 
 • Tư vấn các giải pháp số hóa để quản lý, quản trị
 • Cung cấp giải pháp số hóa hoạt động của công ty

LỘ TRÌNH TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

Lộ trình tái cấu trúc doanh nghiệp bao gồm các giai đoạn: 


bƯỚC 1

Trước khi khởi động "Dự án tái cấu trúc" cần xác định rõ tình trạng của doanh nghiệp, đưa ra các mục tiêu và phạm vi tái cấu trúc.

BƯỚC 2

Lập bản kế hoạch tái cấu trúc, thiết kế chi tiết và xác định những lĩnh vực có thể triển khai sớm nhất.

BƯỚC 3

Xác lập phương thức tiếp cận, đưa ra chiến lược thực hiện và kế hoạch cuốn chiếu.

BƯỚC 4

Triển khai từng bước của kế hoạch, đánh giá hiệu quả và đưa ra điều chỉnh cần thiết.

BƯỚC 5

Vận hành hệ thống mới và đánh giá định kỳ để cải tiến.

VERCON
“Doanh nhân nâng tầm doanh trí, phát huy trí tuệ Việt”